ข้อมูล eBook

ชื่อ: ๘๐ ตำรับอาหารไทย สอนโดยอาจารย์ศรีสมร คงพันธุ์

ผู้แต่ง: นิดดา หงษ์วิวัฒน์

หมวดหลัก: อาหาร-เครื่องดื่ม

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

อาหารไทยมีทั้งแบบแผน คือเป็นมาตรฐาน มีระเบียบและความประณีตบรรจงในการปรุงและการจัด อาหารเป็นวัฒนธรรมสำคัญบ่งบอกอะไรหลายๆอย่างมากกว่าความอร่อย หวังใจว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นตัวแทนที่บ่งบอกความเป็นไทยได้อย่างชัดเจน

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-07-28 01:09
2017-08-15 01:08